SØG

Påskedrama i Havdrup

Begge præster, alle medarbejdere og flere frivillige var indkaldt for at afvikle årets store konfirmanddag om påsken. Konceptet går ud på at formidle påskens drama på en måde, så konfirmanderne ikke er i tvivl om, hvad påske betyder. ”Thomas, du tror, fordi du har set, men salige er d

Påsken er sanselighed og krop

Påsken er sanselighed og krop, lidelse, tab og glæde.  Det kan man også mærke i Havdrup i påskeugen, hvor der er gjort ekstra meget ud af gudstjenesterne. Palmesøndag er for hele familien, hvor de børn, der deltager i gudstjenesten kan få lejlighed til at vifte med ægte palmeblade. Ba