SØG

Generalforsamling i Havdrup Borgerforening

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i Havdrup Borgerforening. Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 24. marts 2021 kl 19.30 og foregår i år som online videomøde vha. Zoom. Link og vejledning til mødet følger. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens be
Posted On 03 mar 2021