Hvorfor ?

Kender du det – du ved at juletræet på torvet skal tændes, men hvornår var det nu lige det var?

Avisen har svaret – i hvert fald indtil man kommer i tanke om hvordan det var man fik liv i brændeovnen aftenen i forvejen.

Eller – hvornår var det nu lige at der var høstmarked – og hvordan pokker får man en stadeplads?

Formålet med havdrup.dk er at etablere et entydigt sted hvor man som borger i Havdrup by kan søge information om hvad der foregår i byen.

Derudover skulle den gerne give potentielle tilflyttere et billede af hvad der sker i Havdrup, sammen med lidt mere faktuelle data om byen og dens faciliteter.

For at sidens formål kan opfyldes er det dog vigtigt at folk i byen som arbejder med diverse arrangementer, med idrætsforeninger m.m. melder nyheder ind til siden.

Dette gøres nemmest ved at sende en mail til admin@havdrup.dk