torsdag, februar 22, 2024
ForsideBreaking newsBorgmesterens nytårshilsen 2015

Borgmesterens nytårshilsen 2015

Kære læser,

21.582 indbyggere. Aldrig før har så mange borgere været bosat i Solrød Kommune, og flere er på vej.
Visionen for byrådet er, at Solrød Kommune er det bedste sted at leve og bo, og jeg synes, at både de mange projekter, der er afsluttet i året løb og dem, der er blevet søsat, vidner om, at vi er på vej i den rigtige retning.

 

Solrød i front med grøn energi
Solrød Kommune ønsker at tage ansvar for klima og miljø, og i 2014 blev det første spadestik til et biogasanlæg taget. Anlægget er det eneste i landet, der kan omdanne den ildelugtende tang fra stranden til grøn energi til borgerne. Og når det går i drift i det nye år, kommer det til at kunne producere varme til 1700 hustande og el til 3800 hustande.
Med anlægget bliver tang fra stranden og restprodukter fra industri og landbrug til en ressource, og samtidigt får vi en række gevinster til glæde for klima og miljø. Vi forventer både at reducere drivhusgasudledningen betydeligt og forbedre vandmiljø og vandkvaliteten i Køge Bugt ved at fjerne og anvende tangen i anlægget.

Vandløb tjener flere formål
Et nyt vandløb, der snor sig fra moseområdet gennem Trylleskoven og ned til Køge Bugt, blev i forsommeren indviet. Området er et attraktivt udflugtsmål, hvor det er muligt at opleve ørreder svømme omkring, men det er ikke kun skabt som udflugtsmål og til ære for dyrelivet og naturen. Når der er skybrud, og vandet står højt i Køge Bugt, er vandløbet og mosen udformet, så det kan samle regnvand op.  Dermed giver det nye vandløb borgerne tryghed ved at være en sikring mod oversvømmelser, hvilket kan vise sig at blive gavnligt i de kommende år.


Vi skal beskytte os mod stormflod
Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har udpeget Køge Bugt, til at være et af de steder i landet, hvor der kan ske store skader på grund af oversvømmelse fra havet. En sikring mod en vandstandsstigning på 2,8 meter kan i de kommende år blive nødvendig på Solrød Kommunes kystlinje i Køge Bugt, viser nye analyser. Solrød Kommune er forpligtet til at udarbejde en såkaldt risikostyringsplan, hvor der er bud på hvilke tiltag, der kan være relevante for at gardere kystlinjen mod stormflod.  Det bliver startskuddet til en diskussion om, hvordan vi kan holde vandet væk. Jeg håber også, det kan blive en snak om, hvordan vi samtidigt skaber rekreative oplevelser ved vandet. Jeg er sikkert ikke den eneste, der drømmer om en strandpark.

 

Stærk indsats rettet mod ældre
Statens såkaldte ældremilliard, som vi søgt og fået del i, har resulteret i en række aktiviteter til gavn for Solrøds ældre borgere. Der er stor succes med de tiltag, der er gjort for ensomme ældre, og der er her i december indkøbt rickshaws, som jeg glæder mig til at se i bybilledet til foråret. Også et projekt med tidligt at opspore fysisk svage ældre, hvor vi tilbyder genoptræning, så borgerne kan fastholde deres funktionsniveau, er kommet godt fra start.

 

Topmoderne genoptræningscenter
I det tidligere posthus i Solrød Center er der igen kommet liv efter, at Genoptræningen i efteråret flyttede ind i de renoverede lokaler. Det betyder, at genoptræningen er blevet samlet, hvilket giver en bedre service til borgene og mere effektive arbejdsgange. Samtidigt har rådhuset har også været igennem en større omrokering og ombygning, som blev færdig lige før jul. Denne ombygning har betydet, at det lykkedes at samle mange borgerrettede funktioner et sted, så mange borgere kun skal henvende sig på en adresse med deres ærinder hos kommunen.
Solrød Center og Havdrup Center er steder, der står for skud i det nye år.  Byrådet har i år besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for de to centre i løbet af 2015. Og vi går efter at få en plan, hvor der er fokus på, hvordan vi får skabt rammerne for mere liv og flere aktiviteter og dermed mere handel.

Folkeskolen er godt på vej
2014 var også året, hvor folkeskolerne tog hul på et nyt kapitel med folkeskolereformen og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Det har været en ordentlig mundfuld, men efter besøg på skolerne, er det min klare vurdering, at de er kommet godt fra start. Vi er ikke i mål endnu, og arbejdet rækker ind i de kommende år.
Mange forældre har ønsket, at fritidstilbuddet til eleverne i 3.-6. klasse bliver knyttet tættere til skolerne, og det bliver snart en realitet Til april bliver juniorklubben Strandklubben opdelt og flytter fra Solrød Gl. Skole til lokaler ved henholdsvis Uglegårdsskolen og Munkekærskolen. Ungdomsklubben vil forsat holde til på henholdsvis Havdrup Skole og Solrød Idrætscenter, men åbningstiderne bliver fra april mere fleksible, og det vil blive opprioriteret også at opsøge de unge på udendørs mødesteder. Målet er at komme i dialog med de unge og afhjælpe uhensigtsmæssig adfærd, og det er mit håb, at det vil bidrage til at skabe øget tryghed i lokalsamfundet.

Kunstgræsbane på vej   
I slutningen af 2015 bliver det muligt at spille fodbold på en kunstgræsbane i Solrød. Helt tilbage i 2012 lavede byrådet en aftale med Solrød FC om, at der skal etableres en kunstgræsbane i kommunen, som fodboldklubben medfinansierer. Byrådet har afsat pengene til det i år, og min forventning er, at det er en realitet fra vintersæsonen.
Kunstgræsbanen er kun et af mange projekter, der står for skud i 2015. Der er mange nye initiativer på vej, som viser, at vi fortsat styrer mod visionen om, at Solrød Kommune skal være en dynamisk kommune og det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

 

På byrådets vegne vil jeg ønske alle godt nytår.

 

Niels Hörup                         .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen
Redaktionen
Peter Enger – Ejer og ansvarlig for domænet havdrup.dk. Overtog domænet i 2007 og har siden drevet byens hjemmeside i forskellige forklædninger. Oprettede i 2014 Facebook gruppen havdrup.dk som for nuværende har passeret 3000 medlemmer.
RELATED ARTICLES

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mest læste