lørdag, juni 15, 2024
ForsideNyhederBorgmesterens nytårshilsen 2016

Borgmesterens nytårshilsen 2016

Læs borgmester Niels Hörups nytårshilsen her.

I enhver kommune er der år, som skiller sig ud i erindringen, fordi de var særligt hårde, særligt dramatiske eller særligt frugtbare. Ofte er det bare en enkelt eller to begivenheder, der fæstner sig og beskriver det pågældende år i hukommelsen.

Når jeg tænker tilbage på 2015, er det første, der dukker op i min bevidsthed, vedtagelsen af budgettet for 2016 og indvielsen af vores nye unikke biogasanlæg. De to ting er på hver deres måde meget sigende for 2015, for det var både året, hvor byrådet tog en række svære beslutninger på baggrund af et stramt budget, men også året, hvor vi nåede i mål med flere ambitiøse planer og lagde fundamentet for nye spændende udviklingsprojekter. Begge begivenheder handler desuden om at tage bestik af fremtiden – eller som nu afdøde Hr. Møller ville have sagt det ”at udvise rettidig omhu”.

Samtidig var 2015 året, hvor befolkningstallet satte nye rekorder, og hvor vores nye bydele Trylleskov Strand og Havdrup Vest blomstrede, så der var masser at glæde sig over i det forgangne år, og det vil jeg vende tilbage til, men først nogle ord om budgettet.

Stramt budget med udviklingsmuligheder
Solrød Kommunes økonomi er presset på flere fronter. For det første betyder det urimelige kommunale udligningssystem, at Solrød Kommune har et næsten trecifret millionbeløb mindre at gøre godt med i forhold til nabokommunerne. For det andet trækker regeringens omprioriteringsbidrag veksler på kommunekassen. For det tredje udgør de voksende årgange af ældre og plejekrævende borgere en større opgave. Og for det fjerde er strømmen af flygtninge fra bl.a. Syrien en stigende omkostning for os.

Da budgettet for 2016 skulle lægges i efteråret, var det således nødvendigt at reducere vores udgifter med lige over 30 millioner kroner. Det blev fortrinsvis gjort gennem innovation og smartere opgaveløsning, men det nye budget krævede desværre også afskedigelser af dygtige medarbejdere.

Som byråd er det aldrig sjovt at træffe den slags beslutninger, men det var nødvendigt, og alle partiet og lister blev enige om et ansvarligt budget, som borgerne i Solrød kan være trygge ved.

Mange spændende udviklingsprojekter på vej
Et af de ambitiøse projekter, som kommunen nåede i mål med i 2015, var Solrød Biogas. Et unikt bio-gasanlæg, som fremover skal omdanne bl.a. gylle fra landbruget, restprodukter fra industrien og tang og fedtemøg fra strandrensningen til biogas. Anlægget kommer til at reducere CO2-udledningen i kommunen med minimum 40.000 tons pr. år, og det vil levere grøn varme svarende til 1.600 husstande og grøn el svarende til 4.500 husstandes årlige forbrug.

Lignende ambitiøse projekter er på vej det kommende år – både i større og mindre skala. Eksempelvis kan borgerne i Havdrup se frem til at få CO2-fri varme fra et nyt solvarmeanlæg på indledningsvis 2.000 kvadratmeter, som senere udbygges med yderligere 3.100 kvadratmeter, hvis byrådet vedtager anden fase.

2016 bliver også året, hvor et udbygningsprojekt skydes i gang på plejecenteret Christians Have, der skal have 30 ekstra plejeboliger og 24 rehabiliteringspladser for at sikre, at kommunen har kapacitet til de voksende årgange af plejekrævende ældre. Pejlemærkerne for byggeriet er lagt fast, og de rummer blandt andet krav om, at byggeriet skal tage højde for, at de fleste beboere er demente, og at det skal have en hjemlig atmosfære med rare udendørs omgivelser.

Byrådet har desuden vedtaget at afsætte 1,5 mio. kr. i forbindelse med udviklingsplanerne for Solrød Center og Havdrup Center, som over de kommende år skal revitaliseres og gøre mere attraktive, levende og tidssvarende. Centrene er et vigtigt element i bestræbelserne på at tiltrække endnu flere tilflyttere.

Til maj får Solrød også et nyt, flot kunstgræsanlæg med to baner af international standard, som er doneret af Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde – OJD. Banerne stilles gratis til rådighed med lige adgang for alle Solrød Kommunes børn og unge, institutioner og foreninger.

2015 var imidlertid også året, hvor vi med stor sorg modtog beskeden om Otto Johs. Detlefs død. Han var manden bag et imponerende erhvervseventyr, og gennem fondene skabte han store muligheder for Solrød og i høj grad også for det danske kunst- og kulturliv generelt. Det glædede Otto at glæde andre, og han lykkedes gennem sit liv med at skabe glæde for mange flere, end man i offentligheden forestiller sig. Også af den grund vil han blive savnet.

Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at vores virksomheder er med til at gøre vores kommune attraktiv, og derfor skal de have ordentlige forhold. Vores virksomheder er forholdsvis små, men til gengæld har de klaret sig godt gennem den økonomiske krise, og vores iværksættere driver deres forretning længere og bedre end deres ligesindede i mange andre kommuner.

Der har aldrig boet flere i Solrød end netop nu
At det er attraktivt at bo i Solrød Kommune, viser indbyggertallet fra Folkeregistret. Ved udgangen af oktober 2015 rundede vi lige knap 21.800 mennesker. Det er rekord, og 2016 bliver med stor sandsynlighed året, hvor vi runder de 22.000 indbyggere. Mon ikke det spiller ind, at vi har nogle af landets bedste folkeskoler? Selv havde jeg i første halvdel af 2015 fornøjelsen af at indvie den nye tilbygning til Uglegårdsskolen, som dermed fik endnu bedre faciliteter.

De mange tilflyttere slår blandt andet igennem på grundsalget, der klarer sig flot og har fået nye, moderne bydele til at vokse frem i Havdrup Vest og Trylleskov Strand. Samtidig bygges der 75 nye boliger i Jersie gamle skole i det nye år, og med den nye Køge Nord Station, udvidelsen af motorvejen til fire spor og deltagelse i Greater Copenhagen-samarbejdet, vil Solrøds geografiske placering blive endnu mere attraktiv.

Det stigende indbyggertal kan kun i begrænset omfang forklares med tilstrømningen af flygtninge. Solrød tog eksempelvis imod cirka 50 flygtninge i hele 2015, men fik hele 168 nye borgere i oktober alene. Men flygtningestrømmen er en udfordring, som koster både mange penge og ressourcer. En udfordring, vi på mange måder ikke er herre over, men efter lovgivningen skal håndtere.

I 2016 står Solrød Kommune til at modtage 81 flygtninge og dertil kommer et ukendt antal af familie-sammenføringer. Det gør det svært at finde tilstrækkeligt med midlertidige boliger.

Rettidig beskyttelse af borgerne og deres værdier
Ligesom den voksende flygtningestrøm kræver rettidig omhu, står Solrød over for en udfordring på kli-maområdet, som vi ikke kan se bort fra. Hvis vi skal være i stand til at beskytte borgerne og deres værdier tilstrækkeligt mod stigende vandstand og voldsommere vejr, kræver det handling. Derfor vedtog byrådet i 2015 den risikostyringsplan, som skal danne grundlaget for det videre arbejde med at sikre kommunen mod de kommende årtiers klimaudfordringer ved kysten.

Baggrunden for risikostyringsplanen er, at Køge Bugt er blandt de 10 områder i Danmark, som Kystdi-rektoratet og Naturstyrelsen har udpeget som særlige risikoområder for stormflodshændelser. Planen deler kommunen op i to zoner, så området fra stranden og op til Strandvejen sikres mod en såkaldt 100 års hændelse, mens området vest for Strandvejen sikres mod en 1.000 års hændelse.

Formålet med risikostyringsplanen er først og fremmest at beskytte menneskeliv og borgernes værdier. Der er borgere, som synes, planen går for vidt, men det ville være uansvarligt ikke at forholde sig til de konsekvenser, klimaforandringerne kan få med havvandsstigninger her i kommunen. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt der vil ske oversvømmelser, men om hvornår, og det bliver vi nødt til at forberede os på.   Solrød er i øvrigt en af de kommuner i landet, der har den mest ambitiøse klimaplan med et fastsat mål om, at udledningen af CO2 i kommunen skal reduceres med 55 procent inden udgangen af 2025. Både solvarmeanlægget i Havdrup og Solrød Biogas spiller væsentlige roller i den forbindelse.

På yderligere to områder bød 2015 på muligheder for at være på forkant, når det gælder beskyttelse af borgerne. Kommunen er således blevet en del af både et nyt beredskab og et nyt forsyningsselskab. Det nye Østsjællands Beredskab består af otte kommuner, og målet er at sikre, at det serviceniveau og den udrykningstid, vi har i dag, også gælder i morgen, så borgerne og virksomhederne kan føle sig trygge. Derfor var det en god nyhed, at vi i midten af december fik taget lukningen af stationen i Solrød af bordet og fik garanti for, at sikkerhedsniveauet forbliver det samme.

Med etableringen af det nye KLAR Forsyning har fire kommuner – herunder Solrød – taget et stort skridt for at imødekomme borgernes ønsker om et højt informationsniveau og en hurtig og effektiv service fra deres forsyning. Det fælles selskab er en klar videreførelse af arbejdet med at sikre en professionel, stabil og hurtig forsyning fremover. Samtidig er den fælles forsyning god for pengepungen, klimaet og miljøet.

Et godt nyt år venter
Som jeg har forsøgt at gøre rede for, var 2015 altså på mange måder et år, der krævede langsigtede beslutninger, og selvom vi ikke kan vide, hvordan 2016 kommer til at udvikle sig, ved jeg, at vi i byrådet også det kommende år vil gøre vores yderste for at udvise ansvarlighed og træffe gode, gennemtænkte beslutninger til vores fælles bedste, så Solrød lever op til vores vision om at være en dynamisk kommune og det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Men i byrådet kunne vi ikke lykkes med vores vision, hvis ikke det var for de mange frivillige i Solrød. Jeg vil derfor gerne slutte af med at takke alle de borgere, som år efter år gør en kæmpe ulønnet indsats og tager ansvar for at gøre vores samfund godt og trygt.

På byrådets vegne vil jeg ønske alle godt nytår.

Redaktionen
Redaktionen
Peter Enger – Ejer og ansvarlig for domænet havdrup.dk. Overtog domænet i 2007 og har siden drevet byens hjemmeside i forskellige forklædninger. Oprettede i 2014 Facebook gruppen havdrup.dk som for nuværende har passeret 3000 medlemmer.
RELATED ARTICLES

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Mest læste